دوشنبه, 4 بهمن 1395          
  
عنوان : دوره آموزشی «اصول مكانیزاسیون كشاورزی»
کد خبر : ۶۹۰۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۱۹:۶

دوره آموزشی «اصول مکانیزاسیون کشاورزی» ویژه کارشناسان مدیریت مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان از تاریخ 1395/10/19 به مدت 36 ساعت تحت نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در حال برگزاری می باشد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقاء دانش و مهارت فنی کارشناسان و آشنایی آنان با مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. مدرس این دوره جناب آقای دکتر لطفعلیان از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد می باشد. برخی مباحث این دوره آموزشی عبارت است از:

-تعریف مکانیزاسیون
 -
درجه، سطح و ظرفیت مکانیزاسیون
 -
مطالعه و تحقیق در توسعه مکانیزاسیون
 -
جنبه های اقتصادی مکانیزاسیون
 -
جنبه های فنی مکانیزاسیون
 -
جنبه های اجتماعی مکانیزاسیون
 -
جنبه های زراعی مکانیزاسیون
 -
نظامهای بهره برداری در تولید کشاورزی
 -
نظامهای بهره برداری در ماشینهای کشاورزی
 -
مصارف انرژی در کشاورزی
 -
منابع انرژی، توان مورد نیاز ادوات، توان تراکتوری مورد نیاز
 -
لغزش چرخها و افت توان
بازگشت                   
 
مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8