دوشنبه, 4 بهمن 1395          
  
عنوان : دوره آموزشی «مبانی علم سنجی و چشم اندازهای تولید علم»
کد خبر : ۶۹۰۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۵۳:۵۹

کارگاه آموزشی یک روزه «مبانی علم سنجی و چشم اندازهای تولید علم» ویژه اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در مرکز برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی  آشنایی پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و کارشناسان با اصول و مبانی علم سنجی بود. مدرس این دوره جناب آقای دکتر ایرانمنش از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بود.بازگشت                   
 
مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8